contentTop

“Czasami by być pierwszym, trzeba przełknąć dumę i ustawić się na końcu kolejki” Gordum

contentBottom

Piraci #001

Jan Dyrda

Piraci komiks Dyrda 2012 #001

Copyright © Jan Dyrda 2012 All Rights Reserved.


[Główna] [Kontakt] [Twórczość] [Komiksy] [Pirografia] [Tłumaczenia] [Opowiadania]